facebook  istagram  Infolinia 536 338 390

Język:

Polski (PL) English (UK)

Odwiedź nasz sklep tutaj >  Sklep

Jak przebiega profesjonalne odciąganie pyłu?

Odciąganie pyłu przemysłowego stosuje się w celu usuwania drobinek krążących w powietrzu, które powstają na skutek szlifowania, spawania, piaskowania, lakierowania, cięcia, lutowania i obróbki skrawaniem, a także wielu innych procesów technologicznych.

Do nowoczesnych systemów wentylacji przemysłowej zaliczamy:

  • Wentylatory, okapy, ścianki, ramiona odciągowe i ssawy
  • Urządzenia mobilne
  • Filtry mgły olejowej
  • Stoły odciągowe
  • Kabiny do piaskowania, szlifowania, lakierowania i malowania

A zatem w dobrze zaprojektowanych systemach wentylacyjnych pracują wentylatory, które odpowiadają za prawidłowy ruch powietrza oraz okapy i ssawy, których zadaniem jest wyciąganie zanieczyszczonego i zużytego powietrza na zewnątrz budynku. Często stosowaną praktyką jest oddzielanie stanowisk emitujących najwięcej szkodliwych pyłów poprzez zamontowanie kabin lub stołów odciągowych. Przemysłowe systemy wentylacyjne zawsze dopasowuje się do procesów technologicznych w zakładzie oraz wykorzystywanych narzędzi i obrabianych materiałów.

Instalacje odpylające

W profesjonalnych wentylacjach przemysłowych wdraża się różne technologie odpylania. Najpopularniejsze są odpylacze suche, czyli cyklony i multicyklony, które wykorzystują siłę odśrodkową – pod wpływem zawirowań powietrza cząstki pyłów uderzają o ścianki i opadają na dno. Często są to separatory wstępne ograniczające ilość pyłów przedostających się do filtra w systemach dwustopniowego oczyszczania.

Do odpylania wykorzystuje się także siły grawitacyjne, pod których wpływem drobinki opadają na dno oraz siły elektrostatyczne – w elektrofiltrach pyły zawieszone w gazie przejmują ładunki elektryczne, co powoduje, że cząstki osadzają się na elektrodzie osadczej. Stosuje się także odpylacze workowe z filtrami tkaninowymi zatrzymującymi większe frakcje.